Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2014

nietegochce
Reposted fromtishka tishka viadivi divi
nietegochce
8286 20d7
Reposted fromjustMeee justMeee viadivi divi
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
2168 7adb
Reposted fromamatore amatore viadivi divi
nietegochce
Reposted fromdice dice viacytaty cytaty
nietegochce
nietegochce
nietegochce
3678 42de 500
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty
nietegochce
5928 5ad9
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite
nietegochce
5454 4cd7
Reposted fromLittleJack LittleJack viablackandwhite blackandwhite
nietegochce
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty
nietegochce
Reposted fromdeviate deviate viasmutnazupa smutnazupa

January 25 2014

nietegochce
W moim innym świecie możemy gadać do rana
I rozumiesz mnie bezsprzecznie i jemy wspólne śniadania.”
— Pezet - W moim świecie
Reposted fromdagus dagus viawishyouwerehere wishyouwerehere
nietegochce
nie jestem dla niego nikim,
ale też nie kimś ważnym.
— i chyba to boli najbardziej
Reposted fromaggape aggape viawishyouwerehere wishyouwerehere
nietegochce
Z czasem serce przestanie przyśpieszać na Twój widok.
— wtedy zaczniesz żałować.
Reposted fromironicdreams ironicdreams viasmutnazupa smutnazupa
nietegochce
(...) przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność.
— Emily Giffin - Coś pożyczonego
Reposted fromkonwalia konwalia viaMrsDarkness MrsDarkness

January 24 2014

nietegochce
nietegochce
8605 a5e9
Reposted fromerq erq viawishyouwerehere wishyouwerehere
nietegochce
0669 efe5 500
nietegochce
- Bardzo przeszkadza samego siebie nie widzieć?
- Dziękuję Bogu! I uważam, że wszyscy moi przyjaciele powinni dziękować - na zawsze są dla mnie młodzi i piękni.
— Elżbieta Narbutt-Eysymontt, niewidoma od 8 lat, "Równanie z niewiadomą", Polityka, 51-52/13
Reposted from1923 1923 viacytaty cytaty
nietegochce
o, studencko
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...